Skip to content

CX 360

Asiakaskokemukseen liittyvät mittarit 

CX 360

CX 360 on täydellinen ratkaisu asiakaskokemuksen mittaamiseen ja kehittämiseen kaikkien kanavien ja kohtaamispisteiden osalta. Sen avulla voit tunnistaa ne prosessit ja muut keskeiset tekijät, jotka ohjaavat työntekijä- ja asiakaskokemusta ja joilla on todellista merkitystä liiketoimintasi kannalta.

CX 360 on helppo ottaa käyttöön ja integroida mihin tahansa liiketoimintajärjestelmään, ja se kattaa standardoidut mittarit kuten NPS, CES ja CSAT niin contact center -ympäristöihin kuin moniin muihinkin ympäristöihin. Sen avulla saat luotettavasti kattavan kuvan asiakkaidesi kokemuksesta sekä yrityksesi liiketoiminnasta. Kun heikot signaalit pystytään tunnistamaan tarkasti jo aikaisessa vaiheessa, toiminta on sujuvampaa ja niin asiakkaat kuin työntekijätkin tyytyväisempiä.

Asiakaskokemuksen mittarit

Ota yhteyttä