Skip to content

Kiertotalouteen vauhtia tekoälyn avulla – AI Agent auttaa tiedon jakamisessa

Sumi Oy on ottanut käyttöön AI Agentin tuomaan tehokkuutta pakkausten tuottajavastuun hallintaan. Yhteistyössä olemme kehittäneet yhtiön verkkosivuille Suomen ensimmäisen tuottajavastuutekoälyn, joka vastaa yritysten kysymyksiin ja helpottaa niiden pakkausten kuluttajavastuun hoitamista. Tekoälyn avulla Sumi pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin ja vähentämään puhelu- ja sähköpostitulvaa. Yhtiön tavoitteena on luoda koko alaa hyödyttävä tietopankki.
Nov 14, 2023 7:28:50 AM twoday AI Works

Sumi Oy on jäteasetuksen ja valtioneuvoston päätöksen mukainen virallinen tuottajayhteisö, jonka päätehtäviin kuuluvat metalli-, muovi-, lasi-, paperi- ja kartonki sekä puupakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen. Lisäksi Sumi edistää pakkausten kierrätettävyyttä. Yhtiön pitkän tähtäimen yhteiskuntavastuutavoitteena on edistää uudenlaista kierrätystaloutta Suomessa.

Vuosi 2024 tuo mukanaan uudistuksia pakkausten tuottajavastuun liikevaihtorajaan sekä tuottajamääritelmään. Tuottajavastuun miljoonan euron liikevaihtoraja poistuu, jolloin arviolta 30 000 uutta yritystä astuu tuottajavastuun piiriin. Tämä johtaa siihen, että jo tuottajavastuun piirissä olevien yritysten lisäksi näiden noin 30 000 yrityksen täytyy hoitaa pakkaustensa kuluttajavastuu kuntoon. Sumin tehtävänä on vastata näiden yritysten pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta.

Suomen ensimmäinen tuottajavastuutekoäly

Valmistautuakseen lakimuutoksen aiheuttamaan yhteydenottojen lisääntymiseen Sumi päätti kehittää verkkosivustolleen kanavan, joka helpottaa asiakkaiden yhteydenottoa ja tiedonhakua.

“Haluamme yrityksenä olla alamme etulinjassa kehittämässä tuottajavastuuseen liittyviä asioita. Sen takia olimme valmiita hyppäämään nopeasti mukaan myös tekoälyn käyttöönottoon ja valitsimme työkaluksi AI Agentin. Sen avulla pystymme paremmin palvelemaan asiakkaitamme ja se helpottaa myös meidän työtämme”, kertoo Sumin toimitusjohtaja Mika Surakka.

 

Rakensimme AI Agentin avulla Sumin verkkosivuille Suomen ensimmäisen tuottajavastuutekoälyn, joka on opetettu hallitsemaan Sumin ja heidän tärkeimpien kumppaneidensa verkkosivuilta löytyvän sisällön lisäksi laajasti tuottajavastuuseen liittyvää lainsäädäntöä.

AI Agentissa Sumin verkkosivuilla hyödynnetään avattaria, joita kutsutaan Sumileiksi. Sumilit pystyvät niille opetetun tiedon avulla vastaamaan yritysten esittämiin vaativiinkin kysymyksiin vuorokauden jokaisena päivänä kellon ympäri. “AI Agentin hyöty on siinä, että se vastaa asiakkaiden kysymyksiin väsymättä jatkuvasti ja he voivat ratkaista asiansa sen avulla. Tämä vähentää merkittävästi meille tulevaa puhelu- ja sähköpostitulvaa”, Surakka toteaa. 

“Näemme tekoälyn ja etenkin AI Agentin mahdollisuudet kierrätyksen edistämisessä erittäin suurena mahdollisuutena. Yhteistyö Sumin kanssa avaa tähän uusia mielenkiintoisia ja hyödyllisiä näkökulmia, kommentoi twoday AI Worksin toimitusjohtaja Jyrki Narvanto.

 

Tekoälyprojekti valmistui ennätysajassa - Tavoitteena koko alaa hyödyttävä tietopankki

 

Koko projekti, ensimmäisistä keskusteluista siihen, että tekoäly on vastaamassa yritysten kysymyksiin, saatiin maaliin neljässä viikossa. Tavoitteena oli saada AI Agent käyttöön 1.11.2023 mennessä, ja siinä pysyttiin.

“Molemminpuolisen tinkimättömän työn ansiosta palvelu saatiin valmiiksi aikataulussa. Erityiskiitosta täytyy antaa twodayn tiimin kyvystä reagoida ja tahdosta ratkoa ongelmia. Lisäksi projektia johdettiin todella yrittäjähenkisesti, venyvästi ja palvelualttiisti. Kaikki toiminta tähtäsi siihen, että ollaan sovittuna päivänä livenä”, kiittelee Sumin asiakkuusjohtaja ja projektista vastuullinen Janne Teliranta.

Sumilla nyt käytössä olevan AI Agentin tekoälyä kehitetään ja opetetaan jatkuvasti saatujen kokemusten ja järjestelmästä saatavan datan, kuten useimmin kysyttyjen kysymysten perusteella. “Tavoitteenamme on luoda koko alaa hyödyttävä, kattava tietopankki, josta kaiken kokoiset yritykset löytävät laajasti tuottajavastuuseen liittyvää tietoa. Lisäksi haluamme jatkossa laajentaa käyttöä myös muissa maissa toimiviin Sumin osakkuusyhtiöihin”, Surakka summaa.

“Meidän tahtotilamme on tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa palveluidemme avulla ja tämä on siitä erinomainen esimerkki”, jatkaa Teliranta.

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit