Skip to content

Chatbot – Virtuaalinen asiakaspalvelija Lotta

Virtuaalinen asiakaspalvelija Lotta auttaa ja palvelee 24/7. Lotan työtehtäviksi sopivat esimerkiksi toistuvat rutiinitehtävät, tiedonhaku ja -yhdistely sekä töiden jakaminen oikeille asiantuntijoille.
03.09.2018 twoday AI Works

Virtuaalinen asiakaspalvelija Lotta auttaa ja palvelee 24/7. Lotan työtehtäviksi sopivat esimerkiksi toistuvat rutiinitehtävät, tiedonhaku ja -yhdistely sekä töiden jakaminen oikeille asiantuntijoille.

Lotan taustalla on Provadin Lotta Tukiäly™ -teknologia, jonka ytimessä on asiakaspalvelun rutiinityöt automatisoiva ohjelmistorobotiikka sekä tekoäly.

Parhaimmillaan Lotta on, kun toiminta suunnitellaan pitäen mielessä ns. ”Triple-win”, jolloin tavoitellaan hyötyjä kaikille kolmelle tärkeimmälle sidosryhmälle: asiakaspalvelijalle, asiakkaalle ja yritykselle.

 Katso videolta, miten Lotta auttaa matkatoimiston virkailijaa ja yrityksen asiakasta.

Mitä Lotta osaa?

 • Lotta hoitaa työt, joissa ei ole järkeä eli sellaiset työt, jotka vaativat nopeutta ja väsymättömiä muskeleita, mutta ne eivät edellytä empatiaa tai ongelmanratkaisukykyä
 • Lotta on hyvä oppimaan, muistamaan ja toistamaan, mutta tarvitsee kokeneen opastajan
 • Lotta hoitaa rutiinit ja jättää suosiolla hankalat haasteet opastajalleen (asiakaspalvelijalle)

Lotan avulla asiakkaan kokema palvelu nopeutuu entisestään, laatu paranee ja asiakaspalvelijan työ helpottuu ja siihen tulee lisää sisältöä ajan vapautuessa aitoon henkilökohtaiseen kohtaamiseen.

Lotta osaa monia samoja asioita kuin muut chatbotit. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Saatavilla 24/7
 • Tuntee toimialan käytännöt ja ymmärtää rutiinikysymykset
 • Osaa vastata ja opastaa
 • Oppii, kun opetetaan

Näiden yleisten chtabottien toiminnallisuuksien lisäksi Lotta

 • On aktiivinen opiskelija ja tietää, mitä tietää eli osaa pyytää tarvittaessa apua asiakaspalvelijalta
 • Ei vain jutustele, vaan panee toimeksi
 • Asiakas voi kouluttaa Lottaa omaksi botikseen mm. asiointihistorian avulla (tietoturva huomioiden)
 • Lotta seuraa omaa onnistumistaan asiakaspalvelun tunnetuilla mittareilla (NPS, CSAT, CES)

Aiheeseen liittyvät artikkelit